Sigill

I många sektorer kan man be att få se ett certifikat, diplom, behörighetsintyg eller liknande. Detta har inte varit fallet inom e-handel. Nu har det kommit en märkning som gör att kunderna som handlar i e-butiker kan se ifall sidan har ”rätt sigill” eller inte. För att få använda sig av symbolen ”trygg e-handel” skall man leva upp till allehanda krav på leveranstid, kontakt, information, betalsystem och liknande. Det finns 12 olika punkter som man skall lyckas klara för att få ha märkningen och vid missbruk av denna symbol dras den helt enkelt in.

Många har nu lärt sig innebörden av trygg e-handel, och i konkurrenshänseende kan det vara bra att se till att den egna e-butiken pryds av en sådan märkning. II nyligen genomförda studier framkommer att 27 procent av de tillfrågade uppger detta som ett av de största faktorerna när det är fråga om köp via internet. Betalsystem, vilka behandlas i dessa 12 punkter, skall vara säkra och pålitliga. Oavsett om man vill använda sig av en märkning eller inte, är det viktigt att kunna erbjuda sina kunder säkra vägar för betalning. I och med ny utveckling har det blivit enklare att erbjuda någonting som kunderna känner sig trygga att använda. Detta kan vara en av orsakerna till att e-handeln blivit större på senare tid.

Bättre inomhusklimat genom ett fönsterbyte

Alltför många husägare klagar över att de har en dålig inomhustemperatur där det är kallt, dragit och där man därigenom också drabbas av ständiga förkylningar, feber och en allmän trötthet. Vi säger att alltför många klagar då de väljer att inte agera och göra något åt saken. Har man för kallt i sitt hus så kommer detta av en anledning och allt som oftast så kan man spåra detta till att man har gamla och otäta fönster. Otäta fönster släpper nämligen i kall luft och gör det kallare inomhus – samtidigt så försvinner också varm luft inifrån och det är ytterligare en aspekt i frågan om dåliga fönster. De kostar pengar.

Släpper fönster ut din varma luft så innebär detta att du kommer att dra på dig en skyhög räkning i uppvärmning och energi – samtidigt som du alltså har en väldigt dålig inomhusmiljö. En ekvation som de flesta av oss kan anse att den inte riktigt går ihop, eller hur?

Det är således väldigt många husägare i Sverige som skulle tjäna på att genomföra ett fönsterbyte. Många tar för givet att ett fönsterbyte är ett väldigt stort projekt som dessutom kostar mycket pengar och avstår av den anledningen. Först och främst – ser man till energiläckaget så kommer ett fönsterbyte över tid att betala av sig rejält. Ser man till kostnaden så behöver den inte vara så dyr som många tror och detta baserat på att man som husägare faktiskt kan påverka kostnaden på egen hand.

Gör ett fönsterbyte med rot-avdrag

Det som man i dagens Sverige har en stor fördel av då det kommer till olika projekt i våra hem – renoveringar, tillbyggnader, nybyggnationer – är det faktum att vi kan anlita professionella yrkesmän för dessa, men ändå betala väldigt lite pengar för deras tjänster. Ska du genomföra ett fönsterbyte så kan du anlita en snickare och be honom arbeta mot rot-avdraget, något som gör att du kan dra av upp till halva kostnaden för hans arbete på din deklaration och därefter få detta avdragna belopp tillbaka på din skatt. Där har vi således en väldigt bra ekonomisk fördel då det kommer till ett fönsterbyte.

Välj plastfönster

Vidare så kan man också välja ett billigare material på sina fönster. Man behöver verkligen inte välja det absolut dyraste och detta baserar vi på att de billiga modellerna är minst lika bra. Ett träfönster och ett plastfönster ger i stort sett samma effekt, men med skillnaden att det förstnämnda är betydligt dyrare.

Genom att välja fönster av PVC så kommer man mycket billigare undan vid sitt fönsterbyte. Just detta material har ett lite dåligt rykte i Sverige och många påstår att de inte håller måttet och att de inte klara vårt svenska klimat. Så har det kanske varit, men så är det inte längre.

Utvecklingen har gått framåt och det faktum att det numera finns svenska tillverkare av PVC fönster gör att de klarar även den kallaste vintern. Ett bra – men lite mindre estetiskt – alternativ som verkligen visar att kostnaden för ett fönsterbyte inte behöver spränga en husägares budget.

Ska du byta fönster? Då rekommenderar vi www.fönsterbyten.biz.

Frostat glas för mindre insyn i Stockholm

Stockholm växer så det knakar och som ett kvitto på detta så säger prognoserna att staden redan om 14 år ska ha ökat med ungefär en halv miljon människor. En procentuell ökning av befolkningen som gör att Stockholm kommer att passera London på listan över Europas snabbast växande städer. En rolig och positiv utveckling som dock ställer lite krav på Stockholm som stad och på de personer som redan bor där. Då det gäller staden Stockholm så är problemen både välkända och uppenbara – det finns för få bostäder och man bygger nya i för långsam takt i förhållande till det stora antal människor som dagligen flyttar in.

Häri ligger den stora utmaningen och svårigheten med denna inflyttning och här krävs det stora ansträngningar från Stockholm som stad där man – framförallt – måste hitta alternativ som passar alla. Som det ser ut idag så finns det väldigt få hyreslägenheter och priserna för bostadsrätter är på en närmast absurd nivå prismässigt; något som således exkluderar de som inte har en tjock plånbok och ett stort bankkonto. Där krävs det alltså en förändring och en förbättring.

Vidare så nämnde vi att även personerna i Stockholm kommer att få anpassa sig och även här gäller det boenden och levnadskvalitet. Det kommer att byggas fler hus, de kommer att byggas tätare och personer i Stockholm kommer därmed att få lära sig att leva med att grannarna har insyn i sitt eget boende. Det här är något som många i Stockholm redan tvingats inse och anpassat sig till. Personer som bor centralt eller i tätbebyggda områden i Stockholm har – helt enkelt – fått hitta lösningar för att skaffa sig ett privatliv där ingen av grannarna har möjlighet att följa de förehavande man än må ha i sin egen bostad. Hur har man då gjort detta och finns det något alternativ som visar sig fungera bra?

Fler väljer frostat glas i fönstren

Ja, tidigare så var persienner och neddragna sådana den enda lösningen som fanns till hands; en lösning som förvisso fyllde en funktion, men som samtidigt gav en känsla av instängdhet och mörker och som därmed inte är hållbar i längden. Därför är ett annat alternativ att föredra och detta i form av frostat glas i Stockholm. Frostat glas ger nämligen ett ljusinsläpp samtidigt som det inte ger någon möjlighet till insyn.

Tidigare så var frostat glas något som användes i badrummet – för fönstren och som skiljevägg – men nu har alltså allt fler personer i Stockholm insett vikten av ett privatliv och sätter därför upp frostat glas på valda fönster i sina lägenheter.

Mycket tyder på att det här kommer att bli ett än mer vanligt förekommande fenomen i Stockholm i framtiden då hus och fastigheter kommer att närmare varandra och det är också en lösning som fungerar. Visst, frostat glas är kanske inte att föredra – men jämfört med att ha grannarnas fulla och odelade uppmärksamhet – dygnet runt – så är det ett bra val. Det handlar trots allt bara om något enstaka fönster i många fall.

Sugen på en utlandsflytt?

Att man av någon anledning kör fast i sitt liv och tappar sugen för jobbet, för studier eller för den stad man bor i är i sak inget att hänga upp sig; alla har svackor och förr eller senare så kommer man också ur dem. I vissa fall så krävs det dock en radikal förändring och det kan de facto vara så att jobbet isig inte är tillfredsställande nog eller att staden man bor inte är fullt så stimulerande som man förtjänar och som man förväntar sig. I sådana lägen så krävs det mer än att man bara biter ihop och där måste man skapa en förändring.

En förändring som i många fall inte betyder att man byter stad utan att man helt byter land och lämnar Sverige för ett äventyr utomlands. En utlandsflytt är något som blivit betydligt vanligare idag än vad det var för några år sedan och detta har en förklaring i att världen blivit mindre; inte till ytan – men sett till öppenheten. Som svensk så kan man numera flytta över nästan hela Europa och dessutom så ligger även övriga världen relativt öppen för en utlandsflytt; något som också rekommenderas och för att förklara detta kan vi använda oss av några punkter som visar på det positiva i en utlandsflytt. Märk väl här; det här fördelarna handlar om en utlandsflytt rent generellt och inte till något specifikt land.

• Äventyr. Ibland så kör man fast och en utlandsflytt i sig innebär alltid en nystart där man tvingas öppna upp sig lite och ta för sig mer. Att lämna tryggheten kan alltid ge en välbehövlig push framåt. Man lämnar helt enkelt den bubbla man lever och den – i många fall – kvävande komfortzonen. Nya,spännande äventyr och utmaningar!
• Erfarenheter. En utlandsflytt ger alltid nya erfarenheter och nya meriter att använda sig vid exempelvis jobbansökningar. Kan man i sitt cv skriva att man bott utomlands under en period av sitt liv så visar man också indirekt upp att man klarar av att ta ansvar, att man gillar utmaningar och att man verkligen är redo att testa nya saker, detaljer som ofta är något som eftersöks vid just arbetsintervjuer. Naturligtvis så ska man även se till de egna erfarenheterna också där man framförallt får lära sig att ta hand om sig själv utan det trygga nätverk som finns i Sverige. Att lära sig hur skatter i ett annat land fungerar, lära sig språket, lära sig hur exempelvis hyror och annat fungerar ger alltid ett mervärde. Även om det kan vara svårt till en början så förvandlas varje litet problem i slutändan till stora lärdomar och viktiga erfarenheter.
• Ny kultur. I en tid präglat av misstro och främlingsfientlighet så kan det vara värt att flytta utomlands och med egna ögon se hur saker och ting fungerar i andra länder och uppleva andra kulturer. Oavsett vilket land man flyttar till kommer man att uppleva stora positiva saker och likväl så kommer man även att se negativa sådana; precis som man gör i Sverige.

Där hade vi tre stycken tydliga fördelar med en utlandsflytt och som verkligen talar för att man ska överväga en sådan om man känner att man behöver en tydlig förändring i sitt liv. Många pekar på att man tappar kontakten med sina vänner, sin släkt och andra bekanta om man flyttar utomlands; men detta anser vi vara en sanning med viss modifikation.

Visst; man kommer inte att kunna träffas på samma självklara sätt som är möjligt om man bor i samma stad – men med dagens teknologi så kan man kommunicera med varandra på ett både bra och billigt sätt ändå. Allt behöver inte ske fysiskt och dessutom så är det billigare än någonsin att flyga. Sverige ligger alltid kvar om hemlängtan skulle bli alltför stor.

Vilka länder rekommenderas vid en utlandsflytt?

Om vi mer specifikt går in på vart i världen vi skulle rekommendera en utlandsflytt så kan vi räkna upp några länder samt en efterföljande kommentar kring dessa. Länder som både ligger i närheten av Sverige och på ett betydligt längre avstånd. Vi börjar!

• Norge. Norge är det land som väldigt många svenskar väljer att flytta till och detta av förklarliga skäl. Det ligger på ett tryggt avstånd, man kan ordna med en flyttfirma som kör alla möbler och bohag, det handlar om en liknande kultur, samma klimat och – framförallt – högre löner. Här får man dock vara beredd att denna lön också kommer att ätas upp då Norge är ett synnerligen dyrt land att leva i.
• Australien. Ett land som är väldigt spännande och där framförallt naturen är tilltalande och extremt inbjudande för turister. Det är relativt enkelt att få jobb i Australien och lönerna ligger på n klart godkänd nivå. Språket är en annan fördel då engelska är det som talas där. Till minussidan ska man här lägga att det kan vara svårt att få visum och att klimatet är tufft; solen är exempelvis extremt stark och farlig.
• Tyskland. Horace Engdahl sa en gång en sak som sammanfattade hans boende i Berlin och i Tyskland. ” Tyskland är som Sverige… Fast för vuxna ”. Här menade han att våra länder är väldigt lika varandra men att debattklimatet är högre i Tyskland och att samma förmynderi inte finns där. Det vill säga; Tyskland är mer liberalt och mer öppet för lite personliga egenheter än vad Sverige är. Dessutom så liknar våra språk varandra och man kommer redan efter någon månad att kunna tala och förstå tyska relativt väl.

Tre länder som samtliga rekommenderas vid en utlandsflytt och här skulle vi med lätthet kunnat fortsätta med exempelvis England, Frankrike, Italien, USA och Thailand. Som vi sa ovan; varje land har sin charm och världen ligger helt öppen för en utlandsflytt. Varför inte köpa en jordglob, snurra denna och sätta fingret på sitt framtida hemland?

På www.utlandsflytt.net/ hittar du all information du behöver inför en flytt till ett annat land.

Bättre ljud ger en bättre fest

Det är i dagsläget lättare än någon sin att hyra olika saker och tjänster som kan göra att man som arrangör av en fest eller en större tillställning kan slappna av på ett helt annat sätt än vad man kunde göra för några år sedan. I detta ligger att teknik kommit att utvecklas och att det i och med det inte krävs lika mycket jobb för att exempelvis bära hem högtalare eller en ljudanläggning. Förut var detta i sig ett stort projekt som dessutom krävde en del tekniska färdigheter då man skulle koppla in det som man hyrt. Idag räcker det egentligen med att koppla in den ljudanläggning man hyrt i ett vanligt vägguttag för att därefter via sin mobil spela den musik man vill ha.

Vi nämnde ovan tjänster som även de går att hyra på ett enklare sätt än tidigare och här tänker vi främst på maten som ska serveras och ätas. Förr såg man catering som något, om inte fult, så åtminstone väldigt tråkigt. Det vill säga – bokade man catering så fick man också räkna med att maten i bästa fall var ljummen och där tjänsterna i stort sätt stannade vid en enklare servering ala skolmatsal. Numera så går dock catering att få i vilken mat som man vill och tjänsterna har även de kommit att bli både fler och betydligt bättre.

Kort sagt; en fest i dagsläget har alla förutsättningar för att bli så bra som möjligt om man lutar sig åt de tillgängliga lösningar som trots allt finns därute. Tjänsterna och produkterna är även de lättare att hitta och även detta har sin förklaring i att utvecklingen gått framåt. Att exempelvis hyra en ljudanläggning kräver egentligen inte mer än att man söker på internet, bokar och därefter får denna installerad i den lokal där man ska anordna sin fest. Varför fokuserar vi då på mat och på ljud i denna text?

Jo, helt enkelt av den anledningen att väldigt många fester har för dålig mat och – framförallt – för dåligt ljud. Det sistnämnda blir ett större problem ju större festen är och om man ser till exempelvis en nyårsfest där ett hundratal gäster finns inbjudna så spelar det ingen roll hur bra musik man har – håller den ljudanläggning som man spelar denna ur ingen god kvalitet så kommer musiken i fråga att låta väldigt undermålig. Kort sagt; ett dåligt ljud riskerar att förstöra vilken fest som helst.

Hyr en ljudanläggning i din catering

Ser man till kostnaden för att hyra en ljudanläggning så varierar denna och beror helt på vilken modell man vill ha samt vilka funktioner denna ska ha. I de allra flesta lägen så räcker det med en billigare modell då även dessa i dagsläget – som sagt – håller en god kvalitet i och med att teknologin utvecklats så enormt.

Dessutom – och detta kan vara värt att ha i beaktning: vi sa ovan att tjänster inom catering kommit att bli både fler och bättre och häri ligger även ljud. Bokar du catering till din fest så kan den firma du anlitar i många fall också ordna med en bra ljusanläggning som bakas in i priset. Där har man som festarrangör en väldig fördel som ytterligare ger en chans att nå det mål man har med varje fest – att njuta av sällskapet som man bjudit in.

Vi rekommenderar www.ljudanläggning.se.

Hur är miljön på din arbetsplats?

Väldigt många svenskar upplever en trötthet – en onaturligt sådan – efter att arbetsdagen är slut. Man upplever att man har svårt att koncentrerar sig, att man är stressad och irriterad och detta trots att ingenting särskilt har hänt som kan förklara detta. I många fall så ligger förklaringen här i hur miljön på arbetsplatsen ser ut. Med detta menar vi inte hur man trivs med sina arbetskamrater utan hur själva lokalen där man uträttar sitt dagliga värv ser ut och hur den sköts. En dålig arbetsmiljö gör folk trötta, den skapar irritation och den kan göra de anställda sjuka – något som i sin tur leder till höga kostnader för exempelvis sjukdagar.

Det ligger således i allas – både arbetsgivare och anställda – intresse att lokalen där arbetet utförs håller en hög klass. Trivs man så gör man också – helt enkelt – ett bättre jobb. Vi tänkte därför rada upp några punkter som man kan peka ut som extra känsliga då det kommer till en arbetsmiljö och som samtliga i hög grad påverkar denna. Kort sagt – sköter man om och ser över dessa så har man också goda möjligheter att skapa en bra arbetsplats där alla trivs och där alla i och med detta också utför sina arbeten på absolut bästa sätt.

• Ventilation. Dålig luft är en stor bov i dramat om hur koncentrationen sjunker och irritationen stiger. Sitter man i en lokal där luften står stilla så kan man direkt se en skillnad i hur produktiviteten sjunker ju längre dagen lider – på ett onaturligt sätt. Genom att köpa fläktar eller helt byta ut en gammal ventilation så kommer man också att skapa ett bättre klimat. Det här problemet finns såväl på kontor som i skolor och ser man till det sistnämnda så är det en ren katastrof. I en skola så måste det finnas tillgång till frisk och fräsch luft – hela tiden.
• Ljud. Även här skulle många skolor behöva se över hur deras lokaler ser ut. Ljudet är en väldigt bidragande orsak till bristande koncentration och det är också väldigt enkelt att korrigera och skapa en skonsammare ljudbild. Genom att installera akustiktak så får man direkt bort det aggressiva, studsande ljudet som istället blir mjukt och skonsamt för örat. Akustiktak går att jämföra med att lägga en matta på ett betonggolv. Det fungerar lika bra att installera akustiktak i skola som det gör på en restaurang eller på ett kontor – överallt där ljudvolymen tenderar att blir för hög bör man överväga denna lösning.
• Hygien. Regelbunden städning bidrar i allra högsta grad till en bättre arbetsmiljö och här kommer också frågan om sjukdagar in i bilden. Sköt inte städningen så kommer fler bakterier att vara i omlopp och därmed så kommer också fler att bli sjuka. Genom att utöka sin städning så kommer man att skapa trivsel, få ökad produktivitet och färre sjukdagar. Hygienen är viktig!

Mäklare nödvändigt i mindre populära områden

Att man i Stockholm kan sälja bostäder med en stor vinst är en sanning med viss modifikation. Stockholm är en stor stad och det mesta handlar om vilket läge man har sin bostad. Visst, har man en lägenhet i en populär stadsdel eller i en förort i närheten av tullarna så har man också en väldigt god chans att vid en försäljning tjäna väldigt mycket pengar.

Men, många verkar tro att Stockholm och marknaden för bostäder där är rena rama Klondyke där vem som helst, var som helst kan gräva guld – oavsett vilket område man mutat in. Så är det naturligtvis inte och i vissa delar av staden – speciellt de som ligger en bit utanför – så krävs det att man tar hjälp för att sälja en bostad med så stor vinst som möjligt.

Man kan alltså inte lägga ut en bostad i exempelvis Järfälla på Blocket och sätta sig ned, lätt bakåtlutat och börja planera för vad man ska göra med alla pengar man tjänat. Nej, en lägenhet i ett område kräver professionell hjälp i form av en mäklare för att nå ett så bra slutpris som möjligt. Vi förklarar varför man ska anlita en mäklare i områden som Järfälla nedan.

Det vill säga; vilka tjänster erbjuder en mäklare som kan vara till fördel för en säljare av en bostad som ligger i exempelvis Järfälla, Huddinge eller någon annan ort som inte har samma popularitet som de närmare centrala Stockholm. För enkelhetens skull så radar vi upp dessa tjänster och fördelar i punktform så kanske förklaringen blir lite bättre.

• Kunskap om området. En mäklare i Järfälla vet också vilka saker där som kan tänkas vara attraktiva för spekulanter. Det vill säga; han får det positiva att väga över det negativa (avståndet primärt). Det kan här handla om att han pekar på närhet till skolor, idrottsplatser, skogs- och grönområden, badplatser samt kollektivtrafik. Gärna genom att inkludera detta i nästa punkt.
• Fotograf. En mäklare har ofta kontrakt med en professionell fotograf som fotar bostaden och tar fram det absolut bästa ur den. Dessa fotografier kommer därefter – tillsammans med säljande texter – att ligga till grund för annonseringen på hemsidan, i tidningar samt i olika utskick som denna mäklare skickar till kollegor och eventuella intressenter.
• Kontaktnät. En mäklare har en stort kontaktnät och dessutom så brukar numera nyckelord spela en stor roll. Exempel på detta! Har du exempelvis en uteplats till din bostad i Järfälla så kommer detta ord att vara användbart i jakt på köpare som angivit detta som intressant hos den mäklare du anlitat. Detsamma gäller exempelvis öppen spis, helkaklat badrum, utsikt, bottenvåning och så vidare.
• Visningar. Den mäklare du anlitar kommer att anordna exakt så många visningar som krävs för att din bostad ska få till stånd en budgivning och därmed också nå det högsta möjliga priset. Det vill säga; hör någon av sig under en sen kväll och vill se din bostad så kommer mäklaren – med ditt samtycke förstås – att ställa upp att visa bostaden.